Suomi on ollut edelläkävijä tasa-arvon kehittymisessä. Koulutus on meillä jokaisen perusoikeus ja velvollisuus. Voimme luottaa siihen, että jokainen saa tarvitsemaansa perusterveydenhuoltoa riippumatta taloudellisesta tilanteesta. Oikeuslaitoksemme on luotettava ja apua on tarjolla jokaiselle varallisuudesta riippumatta. Isien ja äitien mahdollisuus jakaa perhevapaat on hyvä esimerkki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta Suomessa. Asiat ovat meillä todella hyvin verrattuna moneen muuhun maahan ja kulttuuriin. Aina löytyy tietenkin parannettavaa.

 

Työmarkkinoilla naisten ja miesten välinen tasa-arvo ei toteudu työurien tai palkkauksen kehityksessä. Naisten työurat ovat lyhyempiä ja naisen euro jää laskentatavasta riippuen 73-94 sentin paikkeille – joka tapauksessa alle euroon. Käytännössä naiset useinmiten jäävät kotiin pienten lasten kanssa ja tämä selittää osin naisten työurien, palkkauksen ja eläkekertymän miehiä heikompaa kehitystä.

 

Työnantajat naisvaltaisilla aloilla eivät ole tasa-arvoisessa asemassa miesvaltaisten alojen kanssa. Naisvaltaiset alat joutuvat kantamaan suuremman vastuun perhevapaiden kustannuksista ja töiden järjestelyistä. Isien mahdollisuuksia käyttää perhevapaata onkin parannettava entisestään. Vanhakantaiset asenteet naisten kotiinjäämisestä eivät ole nykyaikaa ja isillä on kovasti halua käyttää perhevapaita nykyistä enemmän. Aina kun mahdollisuuksia käyttää isyysvapaata on parannettu, ovat isät sitä myös hyödyntäneet.

 

Perhekäsitys on parin viimeisen vuosikymmenen ajan muuttunut perinteisestä isä, äiti, lapset – perheestä monenlaisiin eri yhdistelmiin. Erilaiset perheet eivät ole tasa-arvoisessa asemassa esimerkiksi juuri perhevapaiden käyttämisen suhteen. Monimuotoiset perheet ja adoptioperheet tulisi saada samalle viivalle muiden kanssa.

 

Perhevapaauudistuksella yritettiin parantaa lasten oikeutta varhaiskasvatukseen, naisten oikeutta kokonaiseen euroon ja hyvään työuran kehitykseen, erilaisten perheiden mahdollisuutta vanhempainvapaan jakamiseen, isien mahdollisuutta osallistua lapsen vauva-ajan hoitoon sekä työnantajien mahdollisuutta tasata perhevapaiden kustannuksia. Perhevapaauudistuksesta käytiin pitkään neuvotteluja eri poliittisten ryhmien välillä. Valitettavasti vanhakantainen politiikka kaatoi pohjan kehitykseltä.

 

Hyvää pohjatyötä ei nyt saa heittää hukkaan vaan perhevapaauudistus tulee tehdä mahdollisimman pian. Kun uudistus toteutuu, lisää se suomalaisten tasa-arvoa ja parantaa perheiden hyvinvointia entisestään.