Jyväskylän kaupunginhallitus käsitteli torstaina 8.11. esitystään talousarvioksi vuodelle 2019. Äänestyspäätöksen jälkeen kaupunginhallitus päätti esittää subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksesta luopumista ensi vuoden elokuun alusta. Kokoomuksen, Keskustan ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmät ovat pettyneitä tehtyyn ratkaisuun, jonka taloudelliset vaikutukset ovat huomattavat – ensi vuodelle menoarvio on noin 740 000 € ja jatkossa vuositasolla noin 1 400 000 €. Hallitus korotti kaupunginjohtajan talousarvion menoarviota epärealistisin perustein.

Valtuustoryhmämme esittivät kompromissiratkaisua, jossa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksesta voitaisiin luopua asteittain ikäluokka kerrallaan. Lisäksi esityksenä oli varhaiskasvatuksen varahoitojärjestelmän kehittäminen joustavammaksi siten, että keikka- ja pätkätyöntekijän ei tarvitse olla ottamatta vastaan nopealla aikataululla tarjottua työtä. Tämä kompromissi olisi ratkaissut vanhempien työnvastaanottamiseen liittyvät ongelmat ja helpottanut tilannetta täpötäysissä päiväkodeissa. Lisäksi se olisi ollut taloudellisesti kestävämmällä pohjalla. Lasten oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen toteutuu jo tällä hetkelläkin.

Olemme tyytyväisiä siihen, että saimme torjuttua veronkorotukset tältä vuodelta eikä menolisäysten rajana enää ollut vain taivas. Vihreillä ja muulla vasemmistolla perussuomalaiset mukaan lukien, ei kestävä talouden suunnittelu näytä kuuluvan politiikkaan. Julkisen talouden suunnitelmallinen ylläpito ei mahdollista menojen lisäyksiä vain ”koska tuli luvattua”. Menot on suhteutettava tuloihin ja jos ylimääräistä jää niin sillä maksetaan olemassaolevaa lainaa pois. Ei ole kestävää, että menolisäyksiä katetaan tuloarvioiden korotuksilla ja kertaluonteisilla osinkotulojen nostoilla kuten kaupunginhallitus nyt esittää valtuustolle.
Ei riitä, että vain puhutaan tiukasta menokurista.

Viime valtuustokaudella lainaa pystyttiin lyhentämään, koska kahden edellisen kauden valtuustot sopeuttivat menoja sekä uudistivat toimintoja. Kaupungin talous saatiin tasapainoon. Nyt tämä pitkäjänteinen, ikäviäkin päätöksiä sisältänyt työ on valumassa hukkaan. Luvassa on vaikeammat ajat ja niihin olisi syytä varautua eikä varaa kikkailuihin ole.

Jyväskylällä ei ole varaa luopua tiukasta talouskurista varsinkaan näin nousukauden aikaan. Menolisäyksien esittäminen on helppoa. Niiden kattaminen vaikeaa. Yhteisenä tavoitteenamme on saada kaupungin talous oikeasti tasapainoiseksi eikä vain näyttämään tasapainoiselta.

Katja Isomöttönen , KOK ryhmän pj
Jari Colliander, Kesk ryhmän pj
Tomi Kuosmanen, KD ryhmän vpj