Peruskoululaisten 7. – 9. –luokkalaisten opetussuunnitelmaan kuuluu työelämään tutustumisjaksoja. Ne tarjoavat nuorille tilaisuuden omakohtaiseen kokemukseen työelämän vaatimuksista, työn tekemisestä ja työyhteisössä toimimisesta. Tet-jakson tavoitteena on parantaa työelämän tuntemusta ja työn arvostusta sekä saada virikkeitä yrittäjyydestä. Samalla nuori pääsee ohjatusti tutustumaan eri ammatteihin ja aloihin ja voi suunnitella omia jatko-opintojaan ja uravalintaansa.

Jatko-opintojen suunnitteleminen ja uravalintojen tekeminen ei ole helppo tehtävä. Joillakin nuorilla voi olla selkeät tavoitteet tulevaisuuden ammatista, mutta suurin osa yläasteikäisistä ei vielä tiedä mitä heistä tulee isona ja oman koulupolun valitseminen voi olla kiperä kysymys. Oppilaanohjauksen merkitys on suuri, jotta nuoret uskaltavat tehdä valintansa omien vahvuuksiensa ja mielenkiinnon kohteensa mukaan eikä päätöstä tehdä vain kavereita seuraamalla.

Meillä Vaajakoskella on hieno käytäntö tutustuttaa nuoret eri ammatin edustajiin. Tet-jaksojen lisäksi yläkoululla järjestetään vuosittain kahdeksasluokkalaisille yritysilta, joka kokoaa koululle paikallisten yritysten edustajat, oppilaat ja oppilaiden vanhemmat. Näissä illoissa työelämässä olevat tutut kasvot kertovat siitä, miten ovat itse päätyneet työhönsä ja millaisen koulupolun ovat kulkeneet ennen sitä. He kertovat oman työnsä vahvuuksista ja heikkouksista sekä antavat vinkkejä siitä, mitä aineita kannattaa opinnoissa painottaa ja mitä kouluja käydä. Keskustelua käydään myös siitä, miten esimerkiksi tet-jaksoilla ja kesätöissä kannattaa toimia ja käyttäytyä saadakseen hyvän työtodistuksen ja sitä myöten helpommin töitä myös tulevaisuudessa.

Yläasteikäisen nuoren on vielä vaikea pohtia itseänsä työelämässä. Yritysilloissa saadaan tietoa työstä, yrittämisestä sekä koulutuksen ja työn suhteesta monipuolisesti. Illan tarkoituksena on herättää keskustelua nuorten ja aikuisten välillä näistä asioista ja auttaa nuoria löytämään oma koulupolkunsa kohti hyvää työtä. Ja mikä parasta. Nuori kuulee oikeita tarinoita ja näkee todellisia esimerkkejä myös siitä, ettei työelämässä menestymiseen tarvita aina huippuarvosanoja. Näin yritysillat antavat toivoa ja lisäävät uskoa itseen myös vähän heikompien oppijoiden kohdalla.

Tämän lukuvuoden yritysilta järjestettiin Vaajakosken yhtenäiskoululla marraskuun alussa. Paikalla oli työelämän edustajia 17 paikallisesta yrityksestä ja tietenkin sekä Vaajakummun koulun että Vaajakosken yhtenäiskoulun kasiluokkalaisia vanhempineen. Ilta oli onnistunut ja viritti meillä vielä kotonakin hyviä keskusteluja oman kasiluokkalaisemme tulevaisuudensuunnitelmista. Kiitos koulujen väelle ja kaikille osallistuneille yrityksille onnistuneesta illasta. Yritysilta on niin hyvä ja toimiva käytäntö, että kaikkien kaupungin yläkoulujen kannattaisi ottaa siitä mallia.

 

Kirjoitus julkaistu Wessmannissa 14.11.2018