Ikäihmiset ovat rakentaneet perustan hyvinvoivalle ja turvalliselle Suomelle. Kyse on äideistämme ja isistämme, mummoistamme ja vaareistamme, jotka ovat meille rakkaita ja joista on meidän vuoromme pitää huolta. Erityistä huolta on pidettävä niistä vanhuksista, joilla ei ole läheisiä auttamassa.

Tutkimusten perusteella sekä yksityiset että julkiset hoivapalvelut ovat yhtä hyviä. Valitettavasti laiminlyöntejä on tapahtunut molemmissa. Viime aikojen uutiset ovat keskittyneet yksityisen sektorin palveluihin kun vanhusten hoidosta on tullut ilmi pahoja laiminlyöntejä. Ne ovat sietämättömiä ja tuomittavia. On erityisen moraalitonta jos ikäihmisten hoivasta tingitään taloudellisen voiton vuoksi. Suorastaan roistomaista.

Vanhukset ovat yksilöitä ja hoidon tarve vaihtelee. Jokaiselle vanhukselle pitää turvata oikeanlainen hoiva ja riittävä määrä hoitajia. Esimerkiksi vuodepotilas tarvitsee enemmän apua kuin vielä hyvin liikkuva vanhus. Hoivakodin henkilökunnan määrää pitääkin pystyä vaihtelemaan avun tarpeen mukaan.

Yksi lakiin kirjattu numero ei riitä turvaamaan tarvittavaa hoidon määrää. Ratkaisu ei olekaan kiinteän hoitajamitoituksen määrääminen vaan lakiin pitää kirjata sitovat perusteet hoidon tarpeen arvioinnille.

Arvioinnissa tulee käyttää ammattilaisten kehittämiä hoitoisuusmittareita ja se tulee tehdä säännöllisesti. Arvioinnin mukaan on sitten tehtävä tarvittavat muutokset. Tämä edellyttää hyvää ja ammattitaitoista johtamista, jossa etusijalla on huolen pitäminen ikäihmisistä.

Kun laissa on kirjattuna perusteet hoivan arvioinnille, nykyistä tehokkaammalla valvonnalla ja sanktioilla on selkeä pohja. Sekä valvontaa että sanktioita on syytä tiukentaa. Valtiovarainministeri Petteri Orpo on jo luvannut lisää rahoitusta tarkastuskäyntien lisäämiseksi.

Tarvitsemme yhä monipuolisempia vanhuspalveluita ja joustavuutta palveluihin, jotta jokainen saa tarvitsemansa hoivan. Julkinen keskustelu keskittyy tällä hetkellä ympärivuorokautiseen palveluasumiseen, mutta olen huolissani myös kotihoidon riittävistä resursseista. Suurin osa vanhuksistamme asuu kotona ja omaishoitajien tärkeä työ vaatii enemmän tukea.

Meidän tulee huolehtia ikäihmisten hyvinvoinnista ja tarjota heille arvokas hyvä vanhuus. Se nyt on vähintä mitä voimme tehdä. Hoivapalveluiden kehittäminen siten, että vanhuksille tarjotaan riittävästi oikeanlaista apua oikeaan aikaan on erittäin olennaista ja tärkeää. Hätiköidyillä ratkaisuilla ei tässä onnistuta.

Katja Isomöttönen
Kaupunginvaltuutettu
Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja
Kansanedustajaehdokas
Jkl

Kirjoitus julkaistu Keskisuomalaisessa 14.2