Matkailun näkymät ovat Suomessa myönteiset. Samalla kun Suomen imago luonnonkauniina kohteena vahvistuu, matkailijoiden määrä lisääntyy myös Keski-Suomessa. Maakuntamme vahvuuksia ovatkin kaunis, puhdas luonto ja vesistöt sekä keskeinen sijainti.

Keski-Suomea tulee markkinoida luonto- ja kulttuuripainotteisesti. Tätä on meillä jo tehty esimerkiksi Keski-Suomen liiton toimesta yhteistyössä yritysten ja kuntien matkailupalveluiden kanssa.

Keskisuomalainen matkailuyrittäjä ei pysty sijoittamaan maakunnan luonto- ja kulttuurimielikuvan rakentamiseen niin paljon euroja kuin olisi tarpeen, koska imagomarkkinointi ei tuo pienelle yrittäjälle siihen sijoitettua resurssia suoraan takaisin. Rajalliset resurssit on kohdennettava pääasiassa yrityksen omien tuotteiden ja palveluiden markkinointiin.

On tärkeää tukea matkailun markkinointia, kehittymistä ja kansainvälistä kasvua valtion taholta. Toimia tarvitaan matkailumarkkinoinnin lisäksi matkailuyritysten digiosaamisen vahvistamiseen, ympärivuotisten palveluiden kehittämiseen ja byrokratian vähentämiseen. Nämä hyödyttävät jokaista toimijaa matkailualalla. Ja työllistävä vaikutus on merkittävä myös kerrannaisvaikutuksena muille toimialoille kuten rakennus-, kuljetus- ja kaupan alalle.

Lisääntyvä matkailijoiden määrä asettaa luonnon ja kulttuuriympäristöjen kestävyyden koetukselle. Suomi on vastuullisen matkailun maa ja ekologisuutta tulee painottaa myös Keski-Suomen matkailun kehittämisessä.

Kannattava liiketoiminta, matkailun tasapainoinen kasvu ja toimialojen kestävä rinnakkaiselo luontoa tai kulttuuriympäristöä vahingoittamatta eivät ole toisiaan poissulkevia tekijöitä.

Ekologisuuden lisäksi Keski-Suomen on hyödynnettävä esteettömän matkailun kysynnän kova lisääntyminen. Esteettömän matkailun piiriin kuuluvat liikunta- ja aistirajoitteisten lisäksi kasvava seniorimatkailijoiden määrä sekä perheet, joissa on pieniä lapsia.

Jotta Keski-Suomi on kaikkien saavutettavissa on matkailukohteiden ympäristöratkaisuissa ja palveluissa otettava huomioon erityiskohderyhmät jo suunnitteluvaiheessa. Esteettömyys on kilpailuetu, josta Keski-Suomen on otettava kaikki irti. Ekologisuus ja esteettömyys ovatkin avainsanoja matkailun kehittämisessä. Näistä molemmista me voimme Keski-Suomessa tehdä vahvuuksiamme.

Matkailu on kasvava toimiala ja Keski-Suomen on oltava kasvun kärjessä mukana. Matkailuun panostamalla on mahdollista lisätä maakuntamme elinvoimaa, saada nopeaa kasvua ja lisätä työpaikkoja.

Katja Isomöttönen
kaupunginvaltuutettu (kok.)
kansanedustajaehdokas
Jyväskylä

Kirjoitus on julkaistu Keskisuomalaisessa.