Me suomalaiset olemme vastuullisia rahankäyttäjiä. Opetamme lapsillemme jo pienestä pitäen, että rahan määrä on rajallinen ja sen saamiseksi on tehtävä työtä. Tämän todentaa DanskeBankin tilaama tutkimus, johon vastanneista vanhemmista 60 % on sitä mieltä, että 8 -14 –vuotiaalle annetun viikkorahan tavoitteena on opettaa lasta tekemään työtä rahan eteen.

Viikkorahan vastineeksi lapset ja nuoret tekevät pääasiassa kotitöitä – oman huoneen siivousta, ruohonleikkuuta ja nuoremmista sisaruksista tai lemmikeistä huolehtimista yms. Vain seitsemän prosenttia viikkorahaa antavista vanhemmista ei edellytä lapselta mitään kotitöitä rahan vastineeksi.

On hyvä, että harjoittelemme rahan käyttöä jo lapsena ja ymmärrys vastuun ja vapauden periaatteista opitaan elämän varhaisessa vaiheessa. Meillä jokaisella on omassa elämässämme käytössämme budjetti, jonka varassa tulemme toimeen. Käytössä oleva raha vaikuttaa ostopäätöksiimme, valintoihimme, velan ottoon ja käyttäytymiseemme.

Samalla tavalla kuin kannamme vastuuta omasta rahankäytöstämme, pitää meidän kantaa vastuuta myös yhteisten varojen käytöstä. Päättäjät, varsinkin näin vaalien aikaan, tarjoavat kaikille kaikkea hyvää. Erityisesti vastikkeetonta rahaa ja ilmaisia palveluita. Liian usein talouden realiteetit jäävät taustalle. Rahan määrän rajallisuudesta ja vastuullisesta taloudenpidosta puhujat leimataan kylmiksi ja ahneiksi talousihmisiksi, jotka eivät ajattele pientä ihmistä.

On muistettava, että myös kaupungilla ja valtiolla on budjetti, jonka varassa palvelut on järjestettävä. On tehtävä valintoja palveluiden järjestämistavoista, painopisteistä ja tärkeysjärjestyksestä. Kaikkea ei voi saada. Ainakaan kerralla. Eikä velkaa voi kasvattaa niin suureksi, että sen takaisinmaksusta ei selvitä. Se, että päätöksenteossa summat ovat todella paljon suurempia kuin kotitalouksissa ei saa johtaa harhaan.

Kun raha on vastikkeellista, sen käyttö on vastuullista. Liian helppo raha laiskistaa ja liian tiukassa oleva raha näännyttää. Lapsikin sen jo tietää. Tarvitaan talouden tasapainoa ja näkemystä kokonaisuudesta. Tarvitaan vastuunkantoa tulevaisuudesta.

Raha ja rahankäyttö ratkaisevat paljon, mutta eivät kuitenkaan kaikkea. YK:n tuoreen raportin mukaan Suomi on maailman onnellisin maa. Eikä onnellisuutta mitata rahassa. Onneksi.

Julkaistu Wessmannissa.