Minulle tärkeitä asioita

ESTEETÖN MATKAILU KILPAILUVALTIKSI

Matkailun nouseva trendi on hiljaisuuden ja rauhallisuuden haku sekä luonnonläheisyys. Tässä me olemme Keski-Suomessa vahvoja. Kaunis, puhdas luonto ja vesistöt houkuttelevat Keski-Suomeen. Maakuntamme vahvuuksia ovat luonnon lisäksi keskeinen sijainti ja kohtuulliset välimatkat. Meillä on myös upeita kulttuurikohteita ja tapahtumia, jotka kiinnostavat sekä kotimaan matkailijoita että ulkomailta tulevia turisteja. Niiden tulee olla kaikkien saavutettavissa. Esteettömyys onkin avainsana matkailun kehittämisessä. Siitä tulee tehdä maakuntamme kilpailuvaltti.

Esteettömälle matkailulle on kova kysyntä ja sen määrä kasvaa maailmalla kovaa vauhtia. Euroopan väestöstä melkein 30 prosenttia tarvitsee esteetöntä matkailua. Luvussa ovat mukana liikunta- ja aistirajoitteisten lisäksi kasvava seniorimatkailijoiden määrä sekä lapsiperheet.

Esteettömyys rakenteissa ja asenteissa on yhdenvertaisuutta. Matkailussa siitä voi ja kannattaa tehdä kilpailuvaltti Keski-Suomessa

JOKAISEN PITÄÄ SAADA TARVITSEMANSA HOIVA

Hoitajien määrän sitominen lailla kuulostaa nopeasti ajateltuna helpolta, itsestäänselvältä ja hyvältä ratkaisulta. Sellaiselta, jota ennen vaaleja on mukava tarjoilla suosion saavuttamiseksi. Vastuu kokonaisuudesta unohtuu. Vanhukset ovat yksilöitä ja hoitoisuus vaihtelee. Vuodepotilas tarvitsee enemmän hoitajia kuin hyvin liikkuva vanhus. Hoitajien määrän pitääkin olla määriteltävissä hoidon tarpeen mukaan ei vanhusten lukumäärän mukaan. Lakiin pitää kirjata sitovat perusteet hoidon arvioinnille. Ja valvontaa myös julkisissa palveluissa tulee lisätä.

Tarvitsemme myös yhä monipuolisempia vanhuspalveluita ja joustavuutta palveluihin, jotta jokainen saa tarvitsemansa hoivan. Julkinen keskustelu keskittyy tällä hetkellä ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Suurin osa vanhuksistamme asuu kotona ja kotisairaanhoito sekä omaishoitajien tärkeä työ vaatii enemmän tukea.

Meidän tulee huolehtia ikäihmisten hyvinvoinnista ja tarjota heille arvokas hyvä vanhuus. Se nyt on vähintä mitä voimme tehdä. Hoivapalveluiden kehittäminen siten, että vanhuksille tarjotaan riittävästi oikeanlaista apua oikeaan aikaan on erittäin olennaista ja tärkeää.

OOTKOHAN SÄ NYT YLPEE MUSTA?

Nuorten päihdeongelmia ja syrjäytymistä pitää pystyä vähentämään ja yksi keino on muuttaa nykyistä lakia siten, että kannabiksen käyttämisestä ei tule rikosrekisterimerkintää vaan siitä ohjataan sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin. Tämä muutos poistaisi kohtuuttomat seuraukset kiinnijääneiltä nuorilta ja edistäisi ongelmakäyttäjien hakeutumista hoitoon, kun ei tarvitse pelätä rikollisen leimaa

PERHEVAPAAUUDISTUS LISÄÄ TASA-ARVOA

Perhevapaauudistuksella parannetaan lasten oikeutta varhaiskasvatukseen, naisten oikeutta kokonaiseen euroon ja hyvään työuran kehitykseen, erilaisten perheiden mahdollisuutta vanhempainvapaan jakamiseen, isien mahdollisuutta osallistua lapsen vauva-ajan hoitoon sekä työnantajien mahdollisuutta tasata perhevapaiden kustannuksia. Perhevapaauudistuksesta käytiin pitkään neuvotteluja eri poliittisten ryhmien välillä. Valitettavasti vanhakantainen politiikka kaatoi pohjan kehitykseltä. Hyvää pohjatyötä ei saa heittää hukkaan vaan perhevapaauudistus tulee tehdä seuraavalla hallituskaudella.

On hyvä kunnioittaa eri kulttuureita ja tapoja. Suvaitsevaisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän tulisi luopua omista perinteistämme. Suvaitse suomalaisuus.

Maahanmuuttokysymykset ovat ajankohtaisia. Ne puhuttavat ja herättävät tunteita. Suvaitsevaisuudesta on tullut lähes kirosana kielessämme. Vihapuheet, negatiivinen uutisointi ja otsikkotason tietämys asioista ovat omiaan jakamaan ihmisiä eri leireihin. Maailma muuttuu koko ajan ja Suomi muiden maiden ohella kansainvälistyy. Maahanmuuton myötä Suomessa asuu ihmisiä useista eri kulttuureista ja jokaisella on omat perinteensä ja tapansa. On hyvä, että huomioimme maahanmuuttajien kulttuuritaustaa esimerkiksi järjestämällä oman kielen ja uskonnon opetusta kouluissa. Meidän ei tule kuitenkaan kyseenalaistaa omaa kulttuuriamme sen pelossa, että loukkaisimme muita. Itsenäisyyspäivän tienoilla 2013 kirjoittelin tästä. Asia on edelleen tapetilla.